Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet Raporu


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009 yılı faaliyet raporunda özeleştiri yaptı. Raporda, “kontrollük hizmetlerinin yetersizliği, analitik düşünce eksikliği, giderek zayıflayan aidiyet duygusu” gibi bakanlığın “zayıflıkları” sıralandı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda kendi röntgenini çekti, özeleştiriye yer verdi.

Kurumsal yetenek değerledirmesinde, “üstünlükler”, “fırsatlar” gibi başlıkların yanında “zayıflıklar”, “tehditler” başlıkları dikkat çekti.

Raporda, Kurumun zayıf yanları arasında “Birimlerarası koordinasyon eksikliği, Analitik düşünce eksikliği, Giderek zayıflayan aidiyet duygusu, Kontrollük hizmetlerinin yetersizliği, Ücret dengesizliği nedeniyle kaliteli personel kaybı” gibi tespitler yapıldı.

Tehditler başlığı altında ise “Doğal afet riskinin yüksekliği” öne çıktı. “Kalitesiz malzeme, kaçak yapılaşma, denetimsizlik, İmar planlarının uygulanmaması” gibi tehditlerin sıralandığı başlıkta, “Kurumsal çevre bilincinin azalması” da Bakanlığın karşısındaki tehditler arasında görüldü.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: