Uluslararası Deprem Çalıştayı sona erdi


SAKARYA Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Deprem Çalıştayı sona erdi. Hafta sonu gerçekleşen çalıştayda, Orta Doğu Deprem Modeli Projesi’nde yer alan her ülkenin kendi sınırları içerisindeki aktif fay ve sismik zonları incelemesi ve bölgedeki aktif fay hatlarının belirlenmesi kararı alındı.

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliği yaptığı ve 2 gün süren çalıştay Kampus Otel’de yapıldı. Çalıştaya Türkiye, İsviçre, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Suriye, Lübnan, Ürdün, İran ve Pakistan’dan gelen 36 bilim adamı katıldı. Çalıştay sonrası bir açıklama yapan proje koordinatörü ve Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Levent Gülen, projenin amacının Orta Doğu ülkelerinin aktif tektonik yapısını ve depremselliğini en son bilimsel tekniklerle ayrıntılı olarak araştırmak ve deprem zararlarını azaltmak olduğunu söyledi.

Prof.Dr. Gülen, “Çalıştayda depremselliğin saptanabilmesi için en son teknikler anlatılmıştır. Projede yer alan bilim adamlarının kendi ülkeleri ile ilgili aktif fay zonları ile sismik zonları inceleyerek belirlemeleri ve bunlarla ilgili veri tabanları oluşturmaları istenmiştir.

Katılımcıların mayıs ayına kadar belirtilen veri tabanlarını hazırlayarak Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenecek ikinci çalıştaya getirmeleri kararlaştırılmıştır” diye konuştu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: