Yatırımcı zora düsen aracı kurumdan haberdar olacak


Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) aracı kuruluşların daha şeffaf bir şekilde çalışmalarını sağlamak ve yatırımcıları doğru bilgilendirmek amacıyla aracılık faaliyetlerine ilişkin bazı tebliğlerde değişikliğe gidecek. Eskiden sadece özel davaları kamuoyuna açıklayan SPK yapılacak değişikliklerle birlikte vergi ve benzeri kamu davalarını da yatırımcıyla paylaşacak. Böylece yatırımcıların çalıştıkları aracı kurumların mali yapıları hakkında doğru bilgiye sahip olabilecek.

SPK Başkanı Erol, söz konusu tebliğle aracı kuruluşlar tarafından “Kamuyu Aydınlatma Formu’’ düzenlenmesinin öngörüldüğünü ve bu formlar aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren aracı kuruluşların hukuki ve mali durumları hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

SPK Başkanı Turan Erol, aracılık faaliyetlerini yakından ilgilendiren ve en kısa zamanda yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesi planlanan düzenlemelere ilişkin bilgi verdi. SPK’nın “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’’de yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalar son aşamaya geldi.

AFET VE KRİZE HAZIRLIK PLANI

Söz konusu değişiklikle, aracı kurumların asgari olarak bulundurmaları gereken yazılı prosedürler arasına “acil ve beklenmedik durum planı’’ da eklendi. “Beklenmedik durum’’ ifadesi, afetlerden ekonomik krizlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Erol, bu çerçevede, olağanüstü bir durum ve felaketle karşılaşan aracı kurumların ciddi mali kayıplar yanında, itibar, müşteri ve pazar kaybı sorunları ile karşılaşmamaları, beklenmedik bir duruma karşı hazırlıklı olmayı ve organize hareket etmeyi planlamalarının amaçlandığını söyledi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: